BGP

önüm

LC / SC / FC / ST / MU / E2000 / MTRJ Bitewi tertipli dupleks 9/125 OS1 / OS2 optiki patch şnury

Gysga düşündiriş:

Çig mal: Corning ýa-da YOFC süýümi, Us kevlar

Uzynlyk: Custöriteleşdirilen uzynlyk

Kabeliň diametri: 1,6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm

Kabel reňkleri: Sary ýa-da ýöriteleşdirilen

Durmuşy ulanmak: 20 ýyl

MOQ: 1 HK

Gurşun wagty: 3 gün

Gelip çykan ýurdy: Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

-Eke re modeimli patch şnurlary, diňe bir ýagtylyk re throughimine geçmäge mümkinçilik berýän örän kiçi diametri bolan ýadrosy öz içine alýar. Netijede, ýagtylygyň aşagyndaky ýagtylygyň netijesinde şöhlelenmeleriň sany ep-esli azalýar. Bu bolsa öz gezeginde peselmegi peseldýär we signalyň has çalt we öňe gitmegine mümkinçilik berýär. Kömek etse, gaty inçe şlang turbasyndan akýan suw meselesinde pikir ediň, ol has gysylýar, has uly şlangdan däl-de, kiçijik şlangdan has çalt syýahat eder.

Modeeke tertipli dupleks OS1 / OS2 9 / 125μm süýümli optiki patch kabelleri, dürli uzynlygy, penjek materialy, polýak we kabel diametri köp. Highokary hilli leeke rejeli optiki süýüm we keramiki birleşdirijiler bilen öndürilýär we süýüm kabel infrastrukturasy üçin has ýokary öndürijiligi üpjün etmek üçin goýmak we yzyna gaýtarmak üçin berk synag edilýär. Şeýle hem, maglumat merkezlerinde, kärhana torlarynda, telekom otagynda, serwer fermalarynda, bulut saklaýyş torlarynda we süýümli patch kabelleri zerur ýerlerde ýokary dykyzlykly kabeliňiz üçin has köp ýer tygşytlap biler.

Bu 9 / 125μm OS1 / OS2 ýeke re modeimli süýümli optiki kabel, 1G / 10G / 40G / 100G / 400G Ethernet birikmelerini birikdirmek üçin amatlydyr. 1310nm-da 10 kilometre çenli, ýa-da 1550nm-de 40 kilometre çenli maglumatlary daşap bilýär.

Önümiň spesifikasiýasy

Süýüm tertibi OS1 / OS2 9 / 125μm Tolkun uzynlygy 1310 / 1550nm
Goýmak ýitgisi ≤0.3dB Litirmek UPC≥50dB; APC≥60dB
Min. Bend radiusy (süýüm ýadrosy) 10mm Min. Bend radiusy (süýümli kabel) 10D / 5D (Dinamiki / Statik)
1310 nm tizlik 0,36 dB / km 1550 nm tizlik 0,22 dB / km
Süýüm sanamak Duplex Kabeliň diametri 1,6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm
Kabel penjek LSZH, PVC (OFNR), Plenum (OFNP) Polýarlyk A (Tx) -den B (Rx)
Işleýiş temperaturasy -20 ~ 70 ° C. Saklaýyş temperaturasy -40 ~ 80 ° C.

LC / UPC-LC / UPC leeke re modeimli dupleks

LC to LC Single Mode Duplex-1
LC to LC Single Mode Duplex-2

LC / UPC-SC / UPC leeke re modeimli dupleks

LC to SC Single Mode Duplex-1
LC to SC Single Mode Duplex-2

LC / UPC-FC / UPC leeke re modeimli dupleks

LC to FC Single Mode Duplex-1
LC to FC Single Mode Duplex-2

LC / UPC-ST / UPC leeke re modeimli dupleks

LC UPC to ST UPC Single Mode Duplex-1
LC UPC to ST UPC Single Mode Duplex-2

FC / UPC-ST / UPC leeke re modeimli dupleks

FC UPC-ST UPC Single Mode Duplex
FC UPC-ST UPC Single Mode Duplex-2

SC / UPC-SC / UPC leeke tertipli dubl

SC UPC-SC UPC Single Mode Duplex-1
SC UPC-SC UPC Single Mode Duplex-2

LC / APC-SC / APC leeke rejeli dupleks

LC APC to SC APC Single Mode Duplex-1
LC APC to SC APC Single Mode Duplex-2

LC / APC-LC / APC leeke re modeimli dupleks

LC APC Single Mode Duplex-1
LC APC Single Mode Duplex-2

SC / APC-ST / UPC leeke rejeli dupleks

SC APC to ST Single Mode Duplex-1
SC APC to ST Single Mode Duplex-2

SC / UPC-ST / UPC leeke tertipli dubl

SC to ST Single Mode Duplex-1
SC to ST Single Mode Duplex-2

Custöriteleşdirilen LC / SC / ST / FC APC Duplex leeke tertip OS1 / OS2 9/125 Süýüm optiki patch şnury

LC APC to FC APC Single Mode Fiber Cable-2
LC APC to SC APC Single Mode Fiber Cable-1

Custöriteleşdirilen LC / SC / ST / FC UPC Duplex leeke tertip OS1 / OS2 9/125 Süýüm optiki patch şnury

FC UPC ST UPC Single Mode Connector-1
FC UPC ST UPC Single Mode Connector-2

Custöriteleşdirilen birleşdirijiniň görnüşi: LC / SC / FC / ST / E2000

Customized Connector Type

Senagat standart süýüm optiki kabeli

Süýümli optiki kabelde ýokary tizlikli kabel ulgamlary üçin EIA / TIA 604-2 gabat gelýän PVC kurtka we iki taraplaýyn süýüm birleşdirijisi bar.

Industry Standard Fiber Optic Cable

Giňeldilen Grade-B LC Maglumat Merkezi Premium Patch Kabeli

Ultra goýmak ýitgisi | Burç süýümi | Egrem duýgurlygynyň peselmegi | IEC, EIA / TIA laýyk

Enhanced Grade-B LC Data Center Premium Patch Cable

“Premium Random Mating IL” öndürijiligi
B derejeli kabelleri biri-biri bilen kesişmek, IL beýleki dereje birleşdirijisinden has durnukly we ussat jumper bilen synag edilen IL-e ýakyn.

Enhanced Grade-B LC Data Center Premium Patch Cable-2

Corning Bend duýgur süýüm
Gaty egilmelere we kyn kabel ýollaryna garşy durmak üçin döredilen, adaty süýüm kabellerinden ep-esli az signal ýitgisi.

Enhanced Grade-B LC Data Center Premium Patch Cable-3

Akylly we ygtybarly - egilýän optiki süýüm

Egilmeýän süýümli optiki kabel, ýokary tizlikli kabel ulgamlary üçin EIA / TIA 604-2 gabat gelýän senagat standart ýangyjylyk derejesi PVC kurtka we iki taraplaýyn süýüm birleşdirijisine eýe.

Bendable Optical Fiber
G.657.A1 Bend Insensitive Fiber

G.657.A1 Duýgur süýüm

BIF Kabel öndürijiligini pida etmezden ştapel we burçlara egilip bilner.

10mm Minimum Bend Radius

10 mm iň pes egilme radiusy

Egrem öndürijiligi, has kiçi aýlawlara mümkinçilik döredip, kanallaryň ulanylyşyny gowulandyrýar.

Zirconia Ceramic Ferrule

Zirkoniýa keramiki ferruly

Iň amatly IL we RL, ulgamyňyzyň howpsuzlygyny gorap, durnukly signal iberilmegini üpjün edýär.

LC birikdirijiler

LC connectors

Bu birikdirijiler kiçi göwrümi sebäpli ýokary dykyzlykly programmalarda ulanmak üçin amatlydyr we çekme dizaýny bar. 1.25 mm zirkon ferruly bilen ýönekeý we iki görnüşli görnüşde hem bar. Mundan başga-da, LC birikdirijileri rack moum-da durnuklylygy üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen berkitme mehanizmini ulanýarlar.

SC birikdirijileri: 

SC connectors

SC birikdirijiler, 2,5 mm radiusdan öňki zirkon ferruly bilen optiki däl birikdirijilerdir. Kabelleriň iteklenmegi sebäpli diwarlara ýa-da diwar gerişlerine çalt ýerleşdirilmegi üçin amatlydyr. Simpleks we dupleksde iki gezek birikdirmäge mümkinçilik bermek üçin gaýtadan ulanylýan dupleks saklaýjy gysgyç bar.

FC birleşdirijiler: 

FC connectors

Olarda çydamly sapakly birikdirme bar we telekom programmalarynda ulanmak we optiki däl birikmäni ulanmak üçin iň amatlydyr.

ST birikdirijileri: 

ST connectors

ST birikdirijileri ýa-da göni maslahat birikdirijileri, 2,5 mm ferruly ýarym özboluşly süngü birikmesini ulanýarlar. ST-ler ygtybarlylygy we berkligi sebäpli meýdan gurmak üçin ajaýyp süýümli optiki birleşdirijilerdir. Simple we dupleks görnüşinde hem bar

Öndürijilik synagy

Performance Test

Önümçilik suratlary

Production Pictures

Zawod suratlary

Factory Real Pictures

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň